کجای قصه خوابیدی که من تو گریه بیدارم

که هرشب حرم دستاتو به آغوشم بدهکارم

 

تو آهنگ سکوت تو به دنبال یه تسکینم

صدایی تو جهانم نیست فقط تصویر می بینم

 

یه حسی از تو در من هست که میدونم تورو دارم

برا داشتنت هر دم درارو باز میذارم