همیشه عاشق توام عشق همیشگیمی

تو بهترین خاطره ی تومو زندگیمی

چه حال خوبی دارم از وقتی دلم باهاته

اینروزا آرزوی من شنیدن صداته