یادمه قبلا نوشته بودم

 

سرشارم از خیال تو  ولی این کفاف نیست

در شعر من حقیقت یک ماجرا کم است

 

حالا دیگه ماجرا حقیقت داره

 

تو با منی هر جا برم مهر تو بند جونمه
عشقت نمیره از سرم،تو پوست و استخونمه
 
قشنگ ترین خاطره هام با تو و از تو گفتنه
آرامش وجود من صدای تورو شنفتنه