این سفره هفت سین خیلی دلپذیره

کار چنتا از بچه هاس

منم کمک کردم

دلپذیریش اینه که این اولین سفره هفت سین زندگی مشترکمه

و زیباتر اینکه با همسرم مشترکاَ توی اجراش همکاری داشتیم

هورا

چقد دوست داشتنیه چیدن سفره هفت سین

بعد از این همه سال تازه فهمیدم

دوستت دارم سفره هفت سین