تو چه خوشرنگ و عزیزی

مثل یک نت لب گیتار

مثل فکر شعر تازه

حدس یک گل پشت دیوار

 

ای تو دلکوک ای خوش آهنگ تو شنیدنی ترینی

من پر از هوای غربت تو هوای سرزمینی

 

با تو باید مثل شبنم عطر گل هارو بغل کرد

تلخی فاصله هارو پر کندوی عسل کرد