بعد از خوابیدن و شعر خواب کلکل با عزرائیل

حالا بی خوابی به سراغم اومده بود و باعث این شد که حالا بخونید

 

 

دکمه خواب کجاس؟

من به دنبال چنین دکمه ای در خود گشتم

 

دیشبی بود که در تخت خودم خوابیدم

ساعت از یک بِگذشت

و من اصلاً کِ نبردست خوابم

مثل پیران دیارم شده ام

شاید این بیداری اسلامیست که همه می گویند!

اگر این آن باشد

مست می گردم من از این بیداری

ساعت اکنون چهار است

من هنوز بیدارم

گشنه ام هم شده است

چه بلایی به سرم آمده است؟

من چرا بیدارم؟

این سوالیست که صد بار ز خود پرسیدم

تازه من فهمیدم

خواب عجب لوبت پر قیراطیست

ای کسانی که همه در خوابید

قدر این نعمت خود می دانید؟

 

گریه ام می آید

من چرا بیدارم

ای خدا جان توبرس بر دادم

 

تو چرا بیداری؟

همسرم میپرسد

راست هم می گوید

بخدا دست خودم نیست جبر است

ای تو ای چشمه جوشان ادب!

 وقت گیر آوردی؟

 

از: خودم