هنوز زیاد دور نشدی

دلم حسابی تنگته

برای مهربونیات

ناز کردنات

خندیدنت

 

 

 

فک میکنم تا ک بیایی دو تا موهام سفید بشه

کی آخه باورش میشه جوون دو روزه پیر بشه

 

 

 

بعید ندون تا ک بیایی چن کیلویی لاغر کنم

آخه مگه چقد بودم تا وزنمو باز کم کنم

 

 

 

باید که طاقت بیارم

اینو دیگه خوب میدونم

تا ک ی چش هم بذارم

این چار روزو سر میارم

 

 

از:خودم