داشتم تو آرشیو وبلاگم میگشتم ییهو توییازدهم آذر هشتاد ونه پست --حیف-- رو خوندم دلم برا اون روزای خودم کباب خواست

توروخدا برو بخونبازنده

دل آدم آب میشهنگرانگریه

 

اینم لینکش

فقط دوس داشتید نظر هم بدید

اصلاَ سعی کنید دوس داشته باشید که نظر بدیدماچ