از تو عبور میکنم فقط نگاه میکنی

من اشتباه میکنم تو هم گناه میکنی

ازم عبور میکنی ببین سقوط میکنم

به من نگاه کن بزن فقط سکوت میکنم

 از تو عبور میکنم فقط نگاه میکنی

من اشتباه میکنم تو هم گناه میکنی

به من نگاه کن نترس، من به تو مبتلا شدم

به موج میزنم ببین چه ساحلا خدا شدم

به من نگاه کن بگو کجا رو زیر و رو کنم

 کدوم گلایه رو بگم چه دردی آرزو کنم

به من نگاه کن برو فاصله باورم بشه

در انتظار بودنت عذاب آخرم بشه

 ازم عبور میکنی ببین سقوط میکنم

 به من نگاه کن بزن فقط سکوت میکنم

 به من نگاه کن بگو کجا رو زیر و رو کنم

 کدوم گلایه رو بگم چه دردی آرزو کنم

 به من نگاه کن برو فاصله باورم بشه

 در انتظار بودنت عذاب آخرم بشه

 

ممنون از دوست عزیزم نویدقلب

.

.

دوستم نوید این پی نوشت رو برام گذاشته که عیناً اینجا کپی ش رو میگذارم

این شعرا آقای علیخانی مجری عزیز  قسمتیشا دکلمه کردن.زیر شعر قید کنین .