تو کار عشق اگرچه وا نمیدم

به هیشگی غیر تو بها نمیدم

تو کلبه امید و آرزوهام

به غیر تو کسی رو راه نمیدم