بی تو دلتنگترین پاییزم
بی تو از غصه و غم لبریزم
به خدا هیچ ندارم که به تو هدیه کنم
بپذیر این غزل ناچیزم