منو ببخش

اگه تو رو دوستت دارم خیلی زیاد مـنو بـبخـش

اگه تویی اون که فقط دلم می خواد منو ببخش 

اگه دلم تنگ می شه خیلـی بـرات مـنو بـبخـش

اگه نگام گم می شه تو شهر چشات منو ببخش

منو ببخش اگـه شـبا سـتاره ها رو مـی شـمـرم

اگه همش پیش همه بهت می گم دوستت دارم 

منو ببخش اگه برات سبد سبد گل می چینـم

منو ببخش اگه شبا فقط تو رو خواب می بینم 

منو ببخش اگه واسه چشمای تو خیلی کمم

تو یه فرشته ای و من ، خیلی باشم یه آدمم

منو ببخش اگه برات می میرم و زنده می شم

اگه با دیوونگیام پـیـش تـو شـرمـنده مـی شـم

/ 0 نظر / 8 بازدید