کمی مرا نگاه کن

کمی مرا نگاه کن کمی مرا نگاه کن

که پر نیاز  عطر تو چه عاشقانه میتکم

بیا و اشتباه کن بیا و اشتباه کن

که اتفاق عاشقی گناه نیست شاپرکم

در توتمام میشود کلام آزادی من

که عاشقانه میشوم رویای پروانه شدن

بگو کدوم یاس سفید به خلوت دلم رسید

بگو نگاه تو چه داشت که از شبم خواب پرید

طراوت حضور تو  سایه ی انتظار من

محبوبه ی شبم بیا  بغض مرا قدم بزن

/ 0 نظر / 14 بازدید