تموم دلخوشیم اینه که دل باتو رفیقه

بگو که گل نفرستد کسی به خانه من

که عطر یاد تو پر کرده آشیانه من

تو چهل چراغ سعادت فروز بخت منی

به جای ماه تو پرتو فکن به خانه من

به شوق وصل تو من زنده ام خدا داند

برای زیستن اینک تویی بهانه من

/ 0 نظر / 39 بازدید