با تو

با تو آسان می شود ار تلخی هجران گذشت

با تو زیبا می شود از بند و زندان گذشت

باغ سر سبز خاطرم را جلوه دادی نازنین

با تو تنها می شود از سردی دوران گذشت

با تو من محو شکفتن می شوم چون غنچه ای

با نگاهت می شود حتی زهیچستان گذشت

با تو معنی دارد این بود و نبود و می توان

با بهاری چون تو از پاییز و از طوفان گذشت

تو قشنگی مثل یاسی نازنین من بیا

چون که تنها با تو باید

/ 0 نظر / 8 بازدید