غربتم رو آشنایی کن

از تموم دنیا و دار و ندارش

شونه هاتوکم دارم برای بارش

 

تو  چشام خوب خیره شو ببین چه پیرم

منو دریاب خوب من دارم میمیرم

 

یک لحظه خوبی به من بده از من بگیر جون و تنم

برای یک لحظه خوشیت به هر دری در میزنم

 

غربتم رو آشنایی کن بهارم

روزامو دریاب عزیز دورشد قطارم

تنها یک ثانیه عاشقی

به جز این هیچ توقعی از این روزا ندارم

/ 0 نظر / 13 بازدید