غرور

دخترک رفت ولی زیر لب این را میگفت:

 او یقینا پی معشوق خودش می آید!

؛ پسرک ماند ولی روی لبش زمزمه بود:

مطمئنا که پیشمان شده بر میگردد!

،…..

 

 عشق قربانی مظلوم غرور است هنوز

/ 0 نظر / 10 بازدید