من و تو

بده دستا تو به دستمتا با هم کلبه بسازیم

کلبه ای پر از تو و من از من و تو ما بسازیم

دور بشیم از همه مردم باسه درد هم بمیریم

با ستاره ها بخوابیم با ترانه جون بگیریم

کلبه ای اندازه عشق باغچه ای و حوض و گلدون

سر تو باشه رو شونم مثل لیلی مثل مجنون

تو بشی مادر گلها من بشم بابای بارون

 

 من باسه تو باسه من

کلبه ای میخوام که تو باغچش پر باشه از یاسمن

حیاطشم سر تاسرش باشه چمن

فقط باسه تو باسه من   

 

تو کلبه مون خدا باشه

خوشبختیمون قد تموم آسمون صاف و بی انتها باشه

/ 0 نظر / 10 بازدید