خوب بباف

زندگی بافتن یک قالیست
نه همان نقشونگاری که خودت میخواهی
 نقشه را اوست که تعیین کرده
تو در این بین فقط میبافی 
 نقشه را خوب بباف
ق.ب
 
/ 4 نظر / 10 بازدید
قا سم

ضرب الامثل های دنیا ( عشق رفیق نابینایی است , تازی ) (عقاب مگسها راتعقیب نمی کند , هندی ) عشق کهنه هرگز زنگ نمی زند,دانمارکی )( فقر دردناکتر از بیماری است, ژاپنی ) (هرکس دانا تراست دیرباورتراست , ایتالیایی ) (ظرفهای کوچک زود سرمی رود, دانمارکی )

آرزو

گفتم: خدایا از همه دلگیرم گفت: حتی از من؟ گفتم: خدایا دلم را ربودند گفت: پیش از من؟ گفتم: خدایا چقدر دوری گفت: تو یا من؟ گفتم: خدایا تنها ترینم گفت: پس من؟ گفتم: خدایا کمک خواستم گفت: از غیر من؟ گفتم: خدایا دوستت دارم گفت: بیش از من؟

رها

سعی خود را خواهم کرد...

رها

سلام وقت بخیر! آیا میتوان با تقدیر مبارزه کرد؟؟؟ منتظر جوابتون هستم.