هر چه دارم از خدا دارم

گر می فروش حاجت رندان روا کند
ایزد ببخشد و دفع بلا کند
ما را که درد عشق و بلای خمار کشت
یا وصل دوست یا می صافی دوا کند
گر رنح پیشت آید و گر راحت ای حکیم
نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند

/ 0 نظر / 12 بازدید