آبی ترین آسمان

در دل من چیزی است

مثل یک بیشه نور مثل خواب دم صبح

 و چنان بی تابم که دلم می خواهد

 بدوم تا ته دشت بروم تا سر کوه

 دورها آوایی است که مرا می خواند

 

 

از: آبی ترین احساس 

/ 0 نظر / 11 بازدید