چتر من و تو

چتری برای من و تو !
چتری از تو برای من
. . . و  شاید چتری از من برای تو
تو چه میپنداری؟
چتر من ماندگار تر است یا چتر تو؟
مهم نیست چه کسی چتر باشد
مهم این است من باشم و تو ، یکی برای دیگری همین و همین
/ 0 نظر / 12 بازدید