تازه فهمیدم

قلب من یک عمر بوده با منو

تازه فهمیدم کجاس کارش چیه

تازه فهمیدم همه افسانه ها

شعر ها معجزه ها کاره کیه

من نمیدونم چرا حس میکنم

اینروزا احوال من بهتر شده

فرق کرده گریه هام خوشحالیام

عکس من تو آینه واضح تر شده

اتفاق افتاد دست من نبود

من نفهمیدم چطور عاشق شدم

ساده تر از اونی که فکر میکنی

بی دلیل و بی حوا عاشق شدم

/ 0 نظر / 9 بازدید