بیا ای بار

روز و شب به یادتم من یاد لحظه های دیدار

یاد خنده های شیرین یاد اون چشمای بیدار

اولین حرف من و تو قصه ی خوب رسیدن

لرزش صدای نازت حاصل عشق رو چشیدن

بیا ای بار           بیا ای بار           بیا ای بار

دل من به شوق عشقت شده بیمارو گرفتار

تو بیا پناه من باش تکیه گاه آخرینم

تو عزیزی عزیز ترینی توی دنیا بهترینم

ای دلیل زنده بودن ای نفس کشیدنم تو

همسفر تو راه غربت به هدف رسیدنم تو

/ 0 نظر / 10 بازدید