دلتنگ

مثل اون وقتا هنوز دلم برات لک میزنه

حسرت دیدن تو پیر شده عینک میزنه

صورتم سرخ شده بود اما حالا کبود شده

جدایی یه عمرِِ داره تو گوشم چک میزنه

/ 0 نظر / 3 بازدید