دس به کار شید پسرا

اگر زنی را نیافته‌ای که با رفتنش نابود شوی

تمام زندگی‌ات را باخته‌ای

این را منی می‌گویم که روزهایم را زنی برده است

جایی دور پیچیده دور گیسوانش

آویخته بر گردن سنجاق کرده روی سینه

یا ریخته پای گلدان‌هاش

باقی را هم گذاشته توی کمد برای روز مباد

/ 1 نظر / 14 بازدید
نوید

عالی بود بابا شاعر