غربتم رو آشنایی کن بهارم

از تمام دنیا و دارو ندارش شونه هاتو کم دارم برای بارش

به چشمام خوب خیره شو ببین چه پیرم

منودر یاب خوب من دارم می میرم

دیگه حتی نایی نیست برای گفتن

خیلی وقته تو سوکوت غم اسیرم

برگردون عمر رفتمو حتی واسه یه ثانیه

دل خوش کنم حتی دو روز از من مگه چی باقیه

غربتم رو آشنایی کن بهارم

روزامو در یاب عزیز دور شد قطارم

تنهایک ثانیه عاشقی.....    به جز این هیچ توقعی از این روزا ندارم

/ 0 نظر / 16 بازدید