من-تو-خدا

من این روزا یه حال دیگری دارم

جهان من لباس تازه می پوشه

من و تو دیگه تنها نیستیم چون که

 خدا با ما نشسته چای می نوشه

/ 2 نظر / 9 بازدید
قا سم

زندگی بافتن یک قالیست - نه همان نقشونگاری که خودت میخواهی- نقشه را اوست که تعین کرده - تودراین بین فقط میبافی - نقشه را خوب بباف.

قا سم

عشق يعني شب نشيني باخدا / گفتگو باناله اما بي صدا.