من و تو

وقتی تو هستی آسمون پر از نوره
غم از قلبم هزارون سال دوره میمونه

اللهی نشکنه قلب منو تو
که هر کی عاشقه قلبش بلوره

نگاهم کن نگاهم با نگاهت قصه ها داره
نگاهم کن نگاهت قصه های آشنا داره

برای من تو خورشیدی تو نوری
تو در یایی که سر تا پا غروری

بمون با من که قلب من نگیره
کنار تو دلم آروم بگیره

/ 0 نظر / 14 بازدید