نگاه نازت

به تو شک ندارم تو خوبی تو ماهی
واسه خستگی هام تو یه جون پناهی
تویی که ستاره تو چشمات قشنگه
تویی که نگاهت هنوزم یه رنگه
واسم بهترینی سرا پا غروری
همیشه تو خوبی تو چه با شکوهی
ببین آسمون و ستاره می باره
حالا که همه روزگار با ما یاره
بذار دساتو تو دستام بگیرم
چشامو ببندم بگم بهترینم
هوای دل من بهاریه با تو
ازم برنداری یه لحظه نگاتو

/ 0 نظر / 10 بازدید