ماه من

ماه من ! غصه اگر هست ! بگو تا باشد !

 معنی خوشبختی ، بودن اندوه است ...!

 این همه غصه و غم ، این همه شادی و شور چه بخواهی و چه نه !

میوه یک باغند همه را با هم و با عشق بچین ...

 ولی از یاد مبر، پشت هرکوه بلند ، سبزه زاری است پر از یاد خدا

 و در آن باز کسی می خواند ، که خدا هست

خدا هست و چرا غصه ؟ چرا !؟!

/ 0 نظر / 11 بازدید