دختر باوقار ایل

حصار پناه برا باغ، خاک برا ریشه جز نفس نیست

صدف برای مروارید غنچه برای گل قفس نیست

اونکه اصالتش نجیب، اونکه نجابت اصیله

ورارث پاکی بهار دختر باوقار ایله

عروس شهر آینه ها بهار پاکی رو زمینه

غروب نداره باورش دختر مشرق یقینه

/ 0 نظر / 17 بازدید