زلف

شانه کمترزن که ترسم تارزلفت بشکند          تار زلف تست امّا رشته جان من است

/ 1 نظر / 10 بازدید
دوست

پیوندتان را با تقدیم هزاران گل سرخ تبریک میگویم و زندگی پر از عشق و محبت را برایتان آرزو میکنم. آرزومند خوشبختی شما [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]