عزیز من

شبا مستم زه بوی تو
خیالم ناز روی تو
خرامون از خیال تو
گذر کردم زه کوی تو
بازم بارون زده نم نم
دارم عاشق میشم کم کم
بذار دستا تو تو دستام
عزیز هر دم عزیز هر دم
گناه من تویی جادو
نگاه من تویی هر سو
نرو از خوا من بانو
تویی صیاد منم آهو

/ 0 نظر / 10 بازدید