من-تو

من سکوتم تو ترانه

من یه فانوس تو زبانه

من نگاه مات و گنگم تو نگاهی عاشقانه

من یه زخمم تو یه مرهم

من به ندرت تو دمادم

من یه باغ گر گرفته تو مثل نزول شبنم

من پر از شکست و تردید توشکوه تخت جمشید

من شب شبپره مرده تومثل طلوع خورشید     

من یه شهر بی پرنده تو یه پیروز یک برنده

بگو تو حراج چشمات قیمت ستاره چنده

/ 0 نظر / 9 بازدید