دل من

در دل من کسی است
که تا درخشش آخرین ستاره
تا پژمردن آخرین گل و فرو افتادن آخرین برگ دوستش دارم

قلب 

/ 2 نظر / 10 بازدید
حامد گماریان

پاچه خوووووووووووووار[خنده]

فاطمه

در دل منم کسی است که تا درخشش آخرین ستاره تا پژمرده شدن آخرین گل و فروافتادن آخرین برگ دوستش دارم [قلب]