تو

به من بگو ای نازنین کی ناز چشماتو کشید

کی طرحی از چشای تو تو صفحه ی دلش کشید

کسی به جز تو نتونس قلب منو صدا کنه

کسی نبود به یاد تو آسمونو صدا کنه

دنیای من به ناز تو مثل یه بچه خواب میشه

چشمای من به یاد تو دوباره پر زه آب میشه

چراغ خونه ی دلم با الماس نگاه تو

جون می گیره وجود من با اشوه ی نگاه تو

/ 0 نظر / 11 بازدید