شیرین شیرینم

شیرین شیرینم باسه تو شدم یه فرهاد

شیرین شیرینم نده زندگیمو بر باد

من نمیگم  فرهاد کوه کنم من

تیشه به کوهم که نمیزنم من

فرهاد عاشقم  وبلاگم تیشمه

از تو نوشتن همه اندیشمه

عاشق تو بی تو به کوه نمیره

وقتی نباشی تو خودش میمیره

/ 1 نظر / 8 بازدید
آرزو

عالیه[دست]