کجایی

سرتاسر خیال من هزار تا باغ دلگشاس

همین یه عشق دم بخت منتظر یه پاگشاس

تو سرسراش یه مثنوی راز و نیاز معنوی

پس تو کجایی ابدی کجای این تیره شبی

/ 0 نظر / 9 بازدید