تو

قشنگ من تو تعریف شب میلاد آوازی

تو خوشرنگی،خوش آهنگی،تو دلبندی،تو دلبازی

تورگباری،توبارونی،بهاری،باغ نارنجی

تو یاسی،برق الماسی،غریبی،گوشه دنجی

/ 0 نظر / 12 بازدید