بوی عاشقانه داره

عروسیه ستاره ها تو اوج چشمای شما
یه افق منظره داره
برای پرواز دلم رو به حیات عاشقا
چشمتون پنجره داره
حنا خانم دل من یه جای قصه انگار
منتظر شما بود
پشت در باغ بهار اون همه آه و انتظار
به خاطر شما بود
حنا حنا خانم حنا ولوله قلب شما
ضرب نوبرانه داره
برای رقصیدن دل تو سینه ی چلچله ها
تا بخوای ترانه داره
برای بوسیدن یار توسایه بارون چنار
غم کودکانه داره
صدای آواز منه تو کوچه پرسه میزنه
تا بخوای بهانه داره

/ 2 نظر / 19 بازدید
FaTeMeH

و عشق هدیه ایست جاودانی. ومن چه عاجزانه افق های طلایی نگاهت راباهزار تمنا جستجو میکنم و قصه ی تنهایی را در آسمان آبی نگاهت درمیان می گذارم. نسیم اشکی که در نگاهت موج میزد,بارانی از عشق بود برای باغ رویاهایم,ودلم چه بی قرار برای نگاه عاشقت میتپد. دردل شب های تاریک وجودم بجستجوی شمع وجودت میگردم. به آفتاب گردانی میمانم که هر صبح به امید آفتاب وجود توسر از خواب برمیدارد. وخوب میدانم بی توگلبرگ های نازک وجودم رابادسردخزان درهم فرو میریزد,وجوانه های ناشکفته ی امیدم به دوراز تومی خشکند. امابااین اوصاف میدانم قلبم کوچکتر از آنی است که ظرفیت خوبی های تورا داشته باشد,اما در سکوت پراز فریاد خود میگریم و میگویم:باهمین قلب کوچک,به وسعت تمام خوبی ها وسادگی هایت دوستت دارم...[چشمک]

آرزو

به به ... به به