قطار می رود

قطار میرود …. تو میروی ….. تمام ایستگاه می رود …………
و من چ عاشقانه
کنار این قطار رفته ایستاده ام
و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام!

/ 2 نظر / 13 بازدید
آرزو

روح قيصر عزيز شاد ...

آرزو

فكر نكن نفهميدم شعر قيصرو دست كاري كرديااااااااااا[مغرور]