آفرین بر تو فرهادی

آفرین

در این وانفسای زمان

در این قحطی افتخار

سرفرازمون کردی

خصوصا با اون نطق بعداز جایزت که اشک تو چشام جم شد

بریکلا

مرحبا

آفرین

اصغر ایران زمین

من به داشتن هم وطنی با این بزرگی می بالم

 

توبی نظیری بخدا

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
baran

ایول به اصغر فرهادی ......♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############################♥ ................♥#########################♥ ..................♥######################♥ ....................♥###################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ .......................................♥ .....................................♥ ...................................♥ .............

آرزو

وای خدای من جیغغغغغغغ جیغغغغغغغغ جیغغغغغغغغغ قحطی 10 بار بنویسسسسسسسسس

آرزو

خانۀ عشق کجاست ؟ من فقط می دانم ناشناسی هر شب پنجرۀ خواب مرا می کوبد یک سبد گل و پروانه و باران در باغ شبم می ریزد و لبخند زنان پشت دلم می پیچد کفشهایش لب رؤیای دلم جا ماندست و نمی دانم من خانۀ عشق کجاست

آرزو

من آدم تو حوا بيا جهاني ديگر آغاز کنيم ؛ لبخند بزن بگو سـيــــــــــــــب

آرزو

عشق یعنی پاک بودن در فساد / آب ماندن در دمای انجماد . عشق یعنی‌ چون شقایق میشوی چشم به راه آن دقایق میشوی