به خدا درد بزرگیست که شاعر باشی

پراز بغض وسراسر رمز ورازیم

به هق هق های باران دل نبازیم

دلم تنگ ِغروب پشت دریاست

بیا سهراب تا قایق بسازیم!!!

 

 

قدیمی بوده از عهدعتیق اند

به قطره قطره باریدن دقیق اند

سپردم وقتی می آیی نبارند

تمام ابرها با من رفیق اند

 

 

رمانتیکانه و آنتیک بنویس

ورق بردار و شعری شیک بنویس

"تورامن دوست دارم"را عزیزم

به روی شیشه با ماتیک بنویس

 

 

سکوتی ممتد و پردرد بی تو

تمام فصل هایم زرد بی تو

شب دلواپسی هایم بلند است

نمی دانم چه خواهم کرد بی تو

 

 

از: سونامی دلتنگی

/ 2 نظر / 13 بازدید
آرزو

توي آخرش كو؟؟؟ هول نشو . دقت كن

آرزو

مرسي