آرزوی من

آرزوی من این است ماه روشنم باشی
 تک ستاره روشن در خیال من باشی
آرزوی من این است در شبی پر از رویا
پیش ماه تو باشم لحظه ای لب در یا
آرزوی من این است از سفر نگویی تو
تو هم آرزویی کن اوج آرزویی تو
آرزوی من این است مثل لیلی و مجنون
پیروی کنیم از عشق این جنون بی قانون
آرزوی من این است زیر سقف این دنیا
من برای تو باشم تو برای من تنها

/ 0 نظر / 9 بازدید