خواب

هر شب به خواب دارم می بینمت تو اما
یک شب نمی توانی با یاد من بخوابی
با یاد تو چه زیباست در دور دستهایش
تنگ غروب دریا تلفیق زرد و آبی

/ 0 نظر / 10 بازدید