من هنوزم به چشام شک دارم

تورو دیدم نفسم بند اومد

دل من یکدفه یک حالی شد

 

من به چشمای خودم شک کردم

 مگه میشه اینهمه زیبایی

 

مثل تو حتی توی خوابم نیست

نمیشه حتی بگم رویایی

 

به خودم اومدمو حس کردم

تو بهشتم اما این دنیا بود

 

تو زمان کم شدمو هر لحظه

مثل یک خاطره از فردا بود

 

من هنوزم به چشام شک دارم

 تو هنوزم با منی ابینجایی

 

اگه بیداریه من دیوونم

اگرم خوابه یقین رویایی

/ 0 نظر / 10 بازدید