تازه عادت کرده بودم

تازه عادت کرده بودم

که توتنهایی بمونم

ولی وقتی تورو دیدم

دیگه گفتم نمی تونم

تازه عادت کرده بودم

که باشم تنهای تنها

تا که دیدمت دلم گفت

تویی اون عشق تورویا

/ 2 نظر / 38 بازدید
الهام اسماعیلی

سلام بابا همسر دوست برای هردوتون آرزوی موفقیت میکنم